Moje poglądy etyczne

Poniżej przedstawiony kodeks etyczny kwalifikuje mnie nurtu libertariańskiego jedynie w połączeniu z moim prywatnym sumieniem. Nie należy go mylić z oficjalną wykładnią libertarianizmu.

 1. Przez zasady moralne rozumiem ograniczenia, które jednostka narzuca na samą siebie.
 2. Zasady moralne nie muszą być opisywalne przy użyciu słów.
 3. Niepodjęcie działania może być niemoralne.
 4. O tym, czy określone działanie uważam za moralne, decyduje moje sumienie oraz rozum, który podpowiada, że:
  1. Wysłużenie się inną osobą lub grupą osób w celu dokonania czynu niemoralnego nie zdejmuje ze mnie odpowiedzialności za ów czyn.
  2. Dokonanie czynu niemoralnego na polecenie innej osoby nie zdejmuje ze mnie odpowiedzialności za ów czyn.
  3. Działanie jest niemoralne, jeśli którykolwiek ze środków, których użyłem do jego realizacji, jest niemoralny lub też jeśli niemoralny jest sam cel działania.
  4. Działanie jest niemoralne, jeśli skutki, które byłem w stanie przewidzieć, uważam za niemoralne.
 5. Rezultaty działań są możliwe do przewidzenia dzięki zastosowaniu wynikania przyczynowo-skutkowego.
 6. Fakt, że inna osoba uznaje moje działanie za niemoralne, nie sprawia, że działanie staje się niemoralne.
 7. Roszczę sobie arbitralnie prawo do ograniczania swobody innych osób w każdym zakresie, którego nie uznam za niemoralny. Jestem gotów użyć dowolnych środków, które uznaję za moralne, adekwatne i skuteczne, aby egzekwować to prawo. W szczególności roszczę sobie prawo do ograniczania swobody innych osób w zakresie rozporządzania rzeczami, które uznaję za swoją własność.

Jak widać, z metodologicznego punktu widzenia, zasady moralne odnoszę jedynie do samego siebie. Dążę jednak do otoczenia się ludźmi, których zachowanie trwale i w przybliżeniu mieści się w ograniczeniach, które sam narzucam na własne działania. Nie ma dla mnie znaczenia, czy otaczające mnie osoby narzucają na swoje działania ograniczenia powodowani moralnością, czy też instynktem samozachowawczym lub potrzebami materialnymi. Istotna jest dla mnie jedynie przewidywalna trwałość owych ograniczeń.