Nie zawsze możesz wyjechać

Częsty argument etatystów:

Jeśli Ci się nie podoba, możesz zawsze wyjechać.

jest w gruncie rzeczy kryptolibertariański. Możliwość wyjazdu nie jest cechą charakterystyczną demokracji. Przeciwnie – wynika ze stanu anarchii, która panuje między państwami narodowymi, a więc odwołuje się do śladowej domieszki anarchokapitalizmu we współczesnym etatyzmie. Ideałem demokracji jest rząd światowy, który możliwości wyjazdu już nie zapewnia.

Euroentuzjazm a nacjonalizm

Powszechnie twierdzi się, że euroentuzjazm ma podłoże antynacjonalistyczne. Ja natomiast uważam dokładnie przeciwnie. Entuzjazm nacjonalistyczny wybucha właśnie w nowo rodzących się państwach, a nie w starych i zmurszałych. Weźmy choćby Niemcy wykluwające się z mniejszych państewek za czasów Bismarcka. Pomijam już fakt, że wzmaganie nacjonalizmu wydatnie pomaga rządzącym w dokonaniu bezbolesnej fuzji.

Miłość do narodu

Nacjonaliści wyjątkowo często:

  • używają obraźliwych epitetów wobec rodaków („polactwo”, „polaczki”)
  • …lub sformułowań („ogłupione masy nigdy nie zrozumieją…”)
  • i wychwalają zalety innych nacji („w normalnym kraju byłoby nie do pomyślenia, żeby…”)

Tak więc ja się gubię – czy nacjonaliści manifestują miłość do narodu, czy też niechęć do niego?