Monopole w anarchokapitalizmie

Nie łudźmy się – naturalne monopole są częścią rynku i powstawałyby w anarchokapitalizmie. Tyle że znikałyby, jeśli branża stawałaby się konkurencyjna (wskutek np. rozwoju technologii) lub zniknąłby popyt na oferowane przez nie dobra (również wskutek rozwoju technologii i wynikających z tego przemian społecznych). Etatyzm nie może się tym poszczycić.