Idee a państwa

Państwa nie tworzą się dla idei. Państwa tworzą się dla zysku. Idee to marketing władców i przyszłych uzurpatorów. Rozważanie historii państw jako historii starć idei przypomina rozważanie motywów działań szefów The Coca-Cola Company i PepsiCo w świetle wiary w hasła „Zawsze Coca Cola” kontra „Bądź sobą, wybierz Pepsi”.

Idee a rzeczywistość

Niejaki Pan Andrzej Szczęśniak z Instytutu Adama Smitha raczył stwierdzić:

„Kiedy ma się już pewne lata i wszystkie idee się przetrawiło, zaczyna Państwa bardziej interesować rzeczywistość.”

Być może faktycznie. Rzeczywistość jest kształtem przeszłości, idee natomiast kształtują przyszłość, a człowiek im starszy, tym bardziej się zwraca ku rzeczom byłym. Osobiście uważam, że porzucenie idei przez ludzi uważanych za współczesnych przedstawicieli kapitalizmu (neoklasyków, monetarystów itp.) jest główną przyczyną niekorzystnej oceny moralnej wolnego rynku.