Raczkujący przemysł

W książce „Ukryty ład” David Friedman napisał, że ochrona celna raczkującego przemysłu może być efektywna. Zapewne tak. Tworzy ona jednak zachęty do angażowania się w ryzykowne inwestycje, a więc drastycznie zmniejsza prawdopodobieństwo zysku netto społeczności. Ponadto – obarcza tym ryzykiem osoby bezpośrednio niezwiązane z inwestycją, a więc niezdolne do podjęcia decyzji w jej sprawie oraz niebędące głównymi beneficjentami w przypadku, gdy inwestycja się powiedzie.