Idee a państwa

Państwa nie tworzą się dla idei. Państwa tworzą się dla zysku. Idee to marketing władców i przyszłych uzurpatorów. Rozważanie historii państw jako historii starć idei przypomina rozważanie motywów działań szefów The Coca-Cola Company i PepsiCo w świetle wiary w hasła „Zawsze Coca Cola” kontra „Bądź sobą, wybierz Pepsi”.

Prawo pozytywne, prawo negatywne

Zwolennicy koncepcji prawa negatywnego uważają, że jednostka rodzi się z pewnymi prawami. Zwolennicy koncepcji prawa pozytywnego uważają, że jednostka rodzi się z pewnymi obowiązkami. Zwolennicy koncepcji prawa pozytywnego odbierają więc każdej nowonarodzonej jednostce prawo do bycia biernym.