Trwałość anarchokapitalizmu i minarchizmu

Anarchokapitalizm jest systemem trwałym, jeśli następujące tezy są prawdziwe:

  • większość osób chce chronić swoją własność
  • większość osób dąży do osiągnięcia zysku (a więc chce zwiększać stan posiadania)
  • większość osób pragnie dóbr, których nie są w stanie samemu wyprodukować bezpośrednio ze stanu natury (a więc innych niż jedzenie i szałas / grota)

Minarchizm jest systemem trwałym, jeśli następująca teza jest prawdziwa:

  • osoba posiadająca monopol na sądownictwo wydaje sprawiedliwe wyroki